Zasady dyskusji podczas spotkań na kanałach IRC

Strona ta przedstawia kilka podstawowych informacji dot. organizacji naszych spotkań na kanałach IRC.

  • Spotkanie odbywa się na dwóch kanałach jednocześnie
    • #jakilinux: tutaj dyskutujemy na tematy określone na początku spotkania
    • #jakilinux-ot: miejsce na dyskusje niezwiązane bezpośrednio z tematem, rozwiewanie pojawiających się wątpliwości lub problemów
  • Podczas spotkania wykorzystujemy również inne narzędzia

Dyskusja na kanale #jakilinux podzielona będzie na dwa bloki:

  • blok poświęcony poszczególnym tematom (max 30 min na każdy z nich)
  • odpowiedzi na pytania zadane przez formularz, max 30 min. Zostaną one również zamieszczone w notce podsumowującej każde ze spotkań.

Spotkanie nie będzie trwało więcej niż 1,5h. Tematy, daty i linki związane z naszymi spotkaniami znajdują się na wiki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License