Unix Toolbox

Miejsce na tłumaczenie tekstu: http://cb.vu/unixtoolbox.xhtml


Ten dokument jest zbiorem poleceń systemów Unix/Linux/BSD i "zadań", które są pożyteczne w pracy informatyka bądź zaawansowanych użytkowników. To jest praktyczny przewodnik ze ścisłymi wyjaśnieniami, jednakże czytelnik jest zobowiązany do tego, by wiedzieć, co robi.

Unix Toolbox rewizja 11
Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na http://cb.vu/unixtoolbox.xhtml. Zamieniając .xhtml w linku na .pdf, otrzymamy wersję PDF, a zamieniając na .book.pdf, otrzymamy wersję książkową. Na "podwójnej" drukarce broszurka stworzy małą książkę gotową do zbindowania. Strona XHTML może być skonwertowana na własny użytek do dokumentu PDF przy użyciu programu zgodnego z CSS3 (patrz przykład w rozdziale 21.2).

Błędy i komentarze są zawsze mile widziane - uv.bc|c#uv.bc|c Colin Barschel

Polska wersja: gro.xunilikaj|kuhcim#gro.xunilikaj|kuhcim


1. System

Informacje o działającym jądrze i systemie

# uname -a              # Wyświetl wersję kernela
# cat /etc/SuSE-release     # Wyświetl wersję systemu (dla SusE)
# cat /etc/debian_version    # Wyświetl wersję systemu (dla Debiana)

Użyj /etc/DISTR-release, zastępując DISTR odpowiednią nazwą: lsb (dla Ubuntu), redhat, gentoo, mandrake, sun (dla Solaris'a) itp.

# uptime                 # Wyświetl czas działania systemu oraz średnie obciążenie
# hostname              # Wyświetl lub ustawia nazwę hosta
# hostname -i             # Wyświetl adres IP hosta
# man hier               # Wyświetl informacje o hierarchii systemu plików
# last reboot              # Wyświetl historię restartów systemu

1.1 Informacje o sprzęcie

# dmesg                 # Wykryty sprzęt oraz informacje o starcie systemu
# lsdev                  # Informacje o zainstalowanym sprzęcie
# dd if=/dev/mem bs=1k skip=768 count=256 2>/dev/null | strings -n 8 # Zczytaj BIOS

Linux

# cat /proc/cpuinfo         # model CPU
# cat /proc/meminfo        # informacje o pamięci
# grep MemTotal /proc/meminfo  # Wyświetla całkowity rozmiar pamięci RAM
# watch -n1 'cat /proc/interrupts'  # Watch changeable interrupts continuously
# free -m                # Informacje o dostępnej i używanej pamięci (-m dla MB)
# cat /proc/devices         # skonfigurowane urządzenia
# lspci -tv                # Wyświetl urządzenia PCI
# lsusb -tv                # Wyświetl urządzenia USB
# lshal                   # Wyświetl listę wszystkich urządzeń i ich właściwości
# dmidecode             # Show DMI/SMBIOS: hw info from the BIOS

(TODO: przetłumaczyć: Watch changeable (...), Show DMI/SMBIOS(...) z przykładów powyżej)

FreeBSD

# sysctl hw.model          # model CPU
# sysctl hw                # Wyświetla dużo przydatnych informacji o sprzęcie
# sysctl vm               # Zużycie pamięci
# dmesg | grep "real mem"   # Hardware memory
# sysctl -a | grep mem      # Kernel memory settings and info
# sysctl dev               # Skonfigurowane urządzenia
# pciconf -l -cv             # Wyświetl urządzenia PCI
# usbdevs -v              # Wyświetl urządzenia USB
# atacontrol list            # Wyświetl urządzenia ATA

(TODO: przetłumaczyć: Hardware memory (?) i Kernel memory settings and info)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License