Solaris 10

Znajdujesz się na stronie Wiki, na której możesz edytować informację publikowaną w serwisie jakilinux.org. Wszystkie zmiany, których dokonasz zostaną automatycznie skopiowane do odpowiedniego artykułu wortalu, po zaakceptowaniu przez moderatora.

Uwaga: nie należy tłumaczyć/modyfikować nazw kolumn! Skrypt migrujący używa ich do przypisania pól w bazie danych!!!

FEATURE DESCRIPTION
KEY FEATURES Solaris to certyfikowany system UNIX, wyprodukowany przez firmę Sun Microsystems. Odznacza się wieloma zaawansowanymi funkcjami, takimi jak: system plików ZFS, narzędzie diagnostyczne DTrace, automatyczne diagnozowanie i naprawa usterek predictive self-healing, wirtualizacja poprzez Solaris Containers.
Supported architectures x86/x64, SPARC, szczegóły w dokumencie Platform Choice.
Minimal hardware requirements 256 MB RAM (512 MB dla PXE), 2 GB HDD, 483,9 MB HDD dla najmniejszej grupy pakietów (Reduced Networking Group), szczegóły w dokumencie Solaris 10 System Requirements. Solaris na komputerach przenośnych: Resources for Running Solaris OS on a Laptop i Solaris Laptop list (x86).
INSTALACJA
Installer - overall (4) W pierwszej fazie Instalator Solarisa działa w trybie tekstowym, w którym możliwe jest ustawienie rodzaju klawiatury, typu karty graficznej, rozdzielczości itp., a następnie przechodzi do drugiej fazy, która odbywa się w trybie graficznym i umożliwia m.in. wybór trybu instalacji, oprogramowania i ustawienie partycji.
Package selection (4) Dla każdej grupy pakietów można pozostawić wybór domyślny — opcja "Default Packages" lub samodzielnie wybrać pakiety za pomocą opcji "Custom Packages".
Predefined package groups (4) Dostępne są następujące predefiniowane grupy pakietów:
* Entire Group Plus OEM (3836,2 MB),
* Entire Group" (3846,2 MB),
* Developer Group" (3747,6 MB),
* End User Group" (2940,1 MB),
* Core Group" (508,0 MB),
* Reduced Networking Group" (483,9 MB).
Expert mode install (1) Oprócz standardowego trybu "Default Install" dostępny jest tryb "Custom Install".
Graphical installer (4) Instalator graficzny dostępny jest w drugiej fazie instalacji. W porównaniu z dopracowanymi instalatorami dystrybucji takich jak openSUSE, Mandriva czy Fedora, instalator Solarisa jest dosyć toporny i stosunkowo mało przyjazny dla początkującego użytkownika.
Installer speed (4) Mieszany tekstowo-graficzny instalator jest dosyć powolny. Na stosunkowo szybkim sprzęcie (Athlon 2000 XP, 1 GB RAM) pełna instalacja (wszystkie pakiety z grupy "Entire Group") trwa około godziny.
KONFIGURACJA
Graphical system management (5) Graficzna nakładka na narzędzia administracyjne Solarisa Solaris Management Console, uruchamiana za pomocą komendy smc. Chapter 1 Solaris Management Tools — przegląd narzędzi konfiguracyjnych Solarisa.
Console-based system management (5) Narzędzie Solaris Management Console działa również w trybie tekstowym (smc -t).
PAKIETY
Number of packages (5) W skład Solarisa 10 wchodzi 187 pakietów FLOSS. Spis oficjalnych pakietów Solarisa dostępny jest w dokumencie x86: Solaris 10 11/06 OS Packages for x86 Based Systems. Ponadto zintegrowane jest oprogramowanie Suna (DTrace, Sun Java System Directory Server, Sun Java System Application Server, Sun Java System Message Queue). Szczegóły w dokumencie What You Get With Solaris 10. Dodatkowe pakiety można instalować za pomocą narzędzia pkg-get z nieoficjalnych repozytoriów Blastwave i Sun Freeware. Solaris Ready Applications and Solutions Catalog — katalog oprogramowania dla Solarisa.
Package management, automatic dependency resolving (2) Brak automatycznego rozwiązywania zależności. Można posiłkować się nieoficjalnym narzędziem pkg-get, które może pobierać pakiety z repozytoriów Blastwave i Sun Freeware. Pakiety te (i ich zależności) są instalowane niezależnie od pakietów rodzimych Solarisa. Dzięki temu nie trzeba się troszczyć o instalację rodzimych pakietów Solarisa, ale może dochodzić do dublowania się pakietów i marnotrawienia miejsca na HDD. Istnieje system NexentaOS, która składa się z jądra OpenSolarisa, userlandu GNU i debianowego menedżera pakietów APT.
Graphical package management tools (0) Brak.
WYDAJNOŚĆ
System boot-up speed (2) Czas uruchamiania Solarisa 10 11/06 do poziomu logowania GNOME wynosi około 1 min. (Athlon 2000 XP, 1 GB RAM).
System responsiveness (4) Średnia szybkość i responsywność.
STABILNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO
Popularity (2) Doceniany i szeroko stosowany w zastosowaniach serwerowych i systemach produkcyjnych. Często używany na maszynach SPARC. Ponieważ Solaris jest dostępny na architektury x86/x64 stosunkowo od niedawna i obsługuje mniej popularnych urządzeń niż Linux, jest rzadko instalowany na desktopie przez przeciętnego użytkownika.
Security focus (9) Poprawki bezpieczeństwa (security fix) można instalować za pomocą narzędzia smpatch).
Stability and maturity (9) Solaris jest bardzo stabilnym i dojrzałym systemem. Jego niezawodność jest niezwykle wysoka.
LOKALIZACJA
Does the installer support multiple languages? (0) Brak języka polskiego. Dostępne języki to: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, hiszpański, szwedzki.
Is the system localized after installation? (4) W sekcji "Software Localizations" instalatora można wybrać pozycję "Polish (Poland) ( pl_PL )" dzięki czemu zostaną zainstalowane polskie lokalizacje programów dostarczonych z Solarisem (m.in. Mozilla, GNOME).
Natomiast w sekcji "System Locale" instalatora w kategorii "Central Europe" dostępne są dwie metody kodowania polskich znaków:
* Polish (Poland, ISO8859-2) ( pl_PL.ISO8859-2 ),
* Polish (Poland, UTF-8) ( pl_PL.UTF-8 ).
Ustawienie polskiej klawiatury programisty (polish programmers keyboard) jest opisane w dokumencie Localization Issues.
Is manual system localization easy? (0) TODO
APLIKACJE/SIECI
Support for restricted formats (1) Obsługa Javy out-of-the-box. Narzędzia i biblioteki do obsługi zastrzeżonych formatów można znaleźć w nieoficjalnym repozytorium Blastwave (warto zainstalować narzędzie pkg-get, które obsługuje zależności).
Sagem DSL modem support (0) TODO
Alcatel DSL modem support (0) TODO
ISDN support (0) TODO
Wireless support (2) Solaris OS: Hardware Compatibility List | WiFi — potwierdzone karty WiFi.
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License