Rozwiewanie mitów wokół ODF

==TODO==

  • tłumaczenie tekstu (w trakcie)
  • tłumaczenie obrazka
  • redakcja tłumaczenia
  • linki zewnętrzne
  • formatowanie

Rozwiewanie mitów wokół ODF

Tekst jest tłumaczeniem wpisu na blogu Erwina Tenhumberga: http://blogs.sun.com/dancer/entry/dispelling_myths_around_odf

Pojawiające się ostatnio artykuły, opinie i dokumenty pokazują, że wokół obecności ODF na rynku wciąż istnieje wiele nieporozumień. Wygląda na to, że wciąż wielu ludzi jest niedoinformowanych na temat ODF, nawet, jeżeli zdecydowali się o nim pisać. Wobec tego pomyślałem, że chyba nikogo nie dotknie moja próba rozwiania kilku krążących wokół ODF mitów.

ODF jest pod kontrolą Suna

Biorąc pod uwagę, jak aktywnie w procesie standaryzacji i całej debacie na temat formatu uczestniczy taka firma jak IBM, wątpię, żeby pozwoliła Sunowi na władanie ODF. Wszelakoż, Sun nie jest nawet w stanie kontrolować ODF.

1. TC (od ang. Technical Comitee - komitet techniczny OASIS - przyp. tłum.) zaakceptowało wiele propozycji, które nie są zaimplementowane w OpenOffice.org, i zrobiło to bez większych dyskusji.

2. Sun ma w TC tylko trzy głosy spośród 8 - 10. Nawet, gdyby chciał zapobiec dodaniu konkretnych propozycji do specyfikacji, nie miałby do tego władzy.

ODF oznacza Open Source

Największą zaletą ODF jest to, że od początku został zaprojektowany, by działać niezależnie od producenta, platformy czy aplikacji. Konsekwencją tego jest długa (i coraz dłuższa) lista programów obsługujących i wspierających ODF, zarówno komercyjnych, jak i o otwartym kodzie. Kilka najważniejszych przykładów to:

* KOffice

* OpenOffice.org

* Sun StarOffice

* Plugin ODF Suna dla Microsoft Office

* IBM Lotus Notes / Symphony

* Corel WordPerfect (beta)

* Apple Mac OS X Leopard / TextEdit

* TextMaker

* AbiWord / Gnumeric

* Google Dokumenty

* Plugin ODF Microsoftu / Clever Age dla Microsoft Office

* Mobile Office od Odendahl SEPT-Solutions

Wobec powyższego, ODF nie oznacza otwartego kodu, i nie powinno być z nim utożsamiane, ani z żadną jego implementacją o otwartym kodzie, taką jak OpenOffice.org.

Jednakże, istnienie porządnych (!!!) implementacji o otwartym kodzie jest w istocie zaletą, ponieważ pozwalają one mniejszościom na uzyskanie dostępu do ODF. Dobrym przykładem jest szerokie wsparcie ODF na różnorodnych platformach, nawet tak egzotycznych jak FreeBSD czy OS/2, a także wsparcie dla wielu języków, wliczając w to 11 z samej południowej Afryki. Co więcej, implementacje o otwartym kodzie, takie jak OpenOffice.org czy KOffice, redukują bariery wejścia dla nowych na rynku oraz pomagają w poszerzeniu wyboru konsumenta i niezależności od jednego dostawcy.

ODF jest bardzo blisko związany z OpenOffice.org

Poniższe napisał mi niedawno David Faure z KDE w korespondencji e-mailowej, którą pozwolił zacytować i która przystępnie tłumaczy mit o bliskich związkach ODF i OpenOffice.org:

“[Pytanie ode mnie:] W tym kontekście, jaka jest twoja odpowiedź z punktu widzenia KOffice, gdy ktoś mówi, że ODF jest bardzo blisko związany z OpenOffice.org i StarOffice - w ten sam sposób, jak OOXML jest blisko związany z Microsoft Office. Zgadzasz się z tym? Nie zgadzasz się z tym?

[Odpowiedź Davida:] To mylące stwierdzenie. ODF jest bardzo blisko związany z pierwotnym formatem plików OpenOffice.org. OOXML jest bardzo blisko związany z jego implementacją w Microsoft Office. To robi wielką różnicę.

Już format OOo-1.0 był zaprojektowany, aby być tak niezależnym od konkretnej implementacji, jak to możliwe. Zawsze go za to lubiłem, i była to jedna z cech czyniących go doskonałą podstawą formatu ODF. Wykorzystuje wiele już istniejących standardów (HTML, CSS, XSL-FO, SVG) i jest raczej nieźle udokumentowany. Po drugiej stronie, OOXML jest "tłumaczeniem do XML-a" starych, binarnych formatów, które stanowiły wyłącznie prosty zrzut pamięci ze struktur danych MS Office. W OOXML wciąż jest wiele śladów tego dziedzictwa (VML, BIFF, OLE…), które są oparte o implementację Microsoftu. […]

[Mój komentarz] Potrzebuję odpowiedzi dla kogoś, kto wierzy, że ODF to po prostu jakiś rodzaj plików StarOffice'a o zmienionej nazwie.

[Odpowiedź Davida] Zawsze mówię, że byłby, gdyby nie stanowił części TC i gdyby KOffice nie uczyniło go swoim natywnym formatem. Okej, pewnie wyolbrzymiam swoją rolę skoro inni także przyczynili się do rozwoju formatu, ale implementacja ODF w KOffice (nie jako (stratny) import/eksport, ale jako natywny format plików, który z racji bycia natywnym musi przenosić wszystkie cechy używane przez KOffice), to dowód, że ODF nie jest tylko OOo-1.0 ze zmienioną nazwą. Ponieważ pojawiły się dwie prawdziwe (i niezależne) implementacje (nie tylko konwerter lub czytnik, ale dwa prawdziwe pakiety biurowe używające natywnie formatu), mamy dowód, że implementacja jest możliwa, i że specyfikacja jest niezależna od którejś z nich. W razie zniknięcia OpenOffice (wybacz, czysto hipotetycznie :), ludzie wciąż będą w stanie odczytać ich pliki używając KOffice (okej, po dodaniu mnóstwa brakujących funkcji, ale chodzi o to, że dokument jako taki może być odczytany). Jeśli zniknie Microsoft Office… Cóż, kiepsko, twoje dokumenty w OOXML są póki co do niczego."

Zobacz także wcześniejszy wywiad, gdzie David powiedział właściwie to samo:

http://dot.kde.org/1097051569/ (en)

Klienci zwracają uwagę na funkcje, nie na format

To, że klienci coraz bardziej przejmują się formatami oraz uważają wsparcie dla otwartych standardów za kluczową funkcję i wymóg zostało udowodnione np. w badaniu Valoris przeprowadzonym przez Komisję Europejską w 2003 roku, a także w warsztacie dotyczącym formatów wymiany dokumentów, który był częścią niemieckiego przewodnictwa UE w zeszłym roku. I w końcu, światowe agencje rządowe uważają wsparcie dla otwartych standardów za kluczową funkcję produktu, na równi ze sprawdzaniem pisowni czy możliwością drukowania.

ODF się nie przyjmuje

Ostatni Raport ODF, a także oświadczenie prasowe ODF Alliance o 1-szych Międzynarodowych Warsztatach Użytkowników ODF, Analiza Udziału w Rynku OpenOffice.org oraz strona wiki OpenOffice.org Solutions wyraźnie pokazują, jaki impet towarzyszy ODF. Coraz więcej rządów opiera standaryzację na ODF, i coraz większa liczba producentów oprogramowania dodaje wsparcie dla ODF do swoich rozwiązań. Co więcej, wciąż rosnąca liczba producentów sprzetu zaczyna sprzedawać komputery na biurko z preinstalowanym oprogramowaniem mogącym obsłużyć ODF. Niedawne ogłoszenie ASUSTek Eee PC, XO / OLPC a także gPC i Cloudbook od Everex - które, nawiasem mówiąc, są sprzedawane przez Walmart - to tylko kilka bardzo reprezentatywnych przykładów. I wreszcie, OpenOffice.org jest pobierany kilkaset tysięcy razy każdego tygodnia, a ministerstwa edukacji i uczelnie wyższe prowadzą wśród uczniów dystrybucję narzędzi o otwartym kodzie, na przykład w Portugalii i Francji. O, i nie zapomnijmy, że Google Pack zawiera StarOffice'a.

Z tego wniosek, że ODF stał się bardzo znaczącą siłą na rynku! Ciężko tego nie dostrzec bądź zignorować!

ODF ma bardzo ograniczony zakres możliwości

Wpierw chciałbym powtórzyć to, co było mówione już wiele razy. ODF w ogromnym stopniu wykorzystuje otwarte standardy i pomysły, zamiast wciąż od nowa i od nowa wymyślać koło. W konsekwencji, specyfikacja ODF jest bardzo zwięzła, a deweloperzy mogą ponownie użyć istniejącej wiedzy wobec innych standardów z innych dziedzin.

Przykładowo, niektórzy ludzie wierzą lub wierzyli, że oddzielny pomysł tabeli dla każdego typu dokumentu jest zaletą. Ja, jednakże, mocno wierzę, że jest odwrotnie - że używanie jednego pomysłu tabeli dla wszystkich typów dokumentów to lepsze i bardziej eleganckie podejście. Poniższe cytaty z artykułu Dr. Dobbsa zwierają dobre przykłady, dlaczego:

"ODF używa tych samych pomysłów w rozmaitych wspieranych przezeń formatach dokumentów. Przykładowo, opis tabeli w arkuszu kalkulacyjnym jest niemal identyczny z tabelą w dokumencie tekstowym.

(…)

W ODF, zawartość twojego dokumentu jest przechowywana w content.xml.

(…)

Ta kwerenda tworzy dokument HTML ze wszystkimi tabelami z dokumentu ODF usedcars.odt. Rycina 4 pokazuje przykład rezultatu, pliku usedcars.html.

(…)

A po prostu zmieniając dokument-kontener, możesz użyć tej samej funkcji do kwerendy arkusza ODF. Podobne?"

Jeśli developer już napisał kod do przetwarzania tabel w jednym rodzaju dokumentów, może łatwo dostosować ten sam kod do tabel w innym. Zatem ilość czasu potrzebnego na naukę jest mniejsza, a produktywność znacznie wzrasta.

Bardzo irytujący mit wokół ODF polega na tym, że niektórzy mówią: "ODF ma tylko ograniczoną funkcjonalność", albo "ODF jest zubożony". Prawda wygląda dokładnie odwrotnie.

Jasne, ODF 1.0 nie był w 100% doskonały. Jak w każdym otwartym standardzie, im więcej ludzi zaczęło go implementować i używać, tym więcej znajdowano potencjalnych miejsc, w których można by coś ulepszyć. Jednakże ODF szybko dojrzewa, wersja 1.2 jest już na horyzoncie. ODF 1.2 będzie bardzo dojrzałym standardem z szerokim, ale wciąż opartym na innych standardach zakresem funkcji.

To prawda, ODF 1.0 nie wskazywał języka formuł, pozwalając na użycie w zamian samodzielnych języków. Zostało to rozpoznane jako problem interoperacyjności i rozwiązane w ODF 1.2. Jednakże, wiele produktów opartych na ODF 1.0 - od różnych dostawców - nie ma tego problemu w przestrzeni formuł ponieważ opierają się na tej samej podstawie kodu (codebase). Zdefiniowanie języka formuł poprzez prostą dokumentację użytego w jednym programie byłoby szybkie i łatwe, ale ODF uznaje formuły na podstawie szerokiego doświadczenia rynkowego i dobrych praktyk.

Język formuł w ODF 1.2 jest oparty na poniższych programach:

*Microsoft Excel (wiele róznych wersji)
*OpenOffice.org / StarOffice
*Lotus 1-2-3
*Quattro Pro
*Gnumeric
*Koffice Kspread
*WikiCalc
*SheetToGo
*Mathematica
*Macsyma
*Octave

And the key benefits of the ODF 1.2 formula language are:
A głównymi zaletami języka formuł ODF 1.2 są:

*Szerokie wsparcie dla aplikacji, np. Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 i OpenOffice.org
*Innowacyjne funkcje, np. XOR, BASE, SEC, etc.
*Użycie istniejących standardów, np. ISO 8610 - standard zapisu daty i czasu
*Wsparcie dla przestrzeni nazw właściwych dla dostawcy, pozwalające na szybkie, rozproszone innowacje
*Uniknięcie bugów, np. podobnych do 'błędu roku 2000'
*Nielimitowana ilość wierszy i kolumn
*Brak ograniczeń w kwestii interfejsu użytkownika
*Predefiniowane zestawy funkcji dla różnych aplikacji

Wobec powyższego, język formuł ODF 1.2 zaspokaja wszystkie kluczowe potrzeby przy zachowaniu niezależności od jednego dostawcy i otwartości.

Another often heard criticism is that “ODF does not support custom schemas”. Statements like this seem to ignore the XForms support in ODF 1.0. In addition, ODF 1.2 adds W3C standards based metadata support for which the following scenarios were analyzed:

*

Accessibility Information
*

Asymmetric metadata
*

Automatically generated metadata
*

Bibliographies and Citations
*

Content Tagging
*

Conversion Metadata
*

Document as Web Service
*

Enhanced Search
*

Extrinsic metadata
*

Intellectual Property
*

Metadata templates
*

Ontology Validation
*

Realtime Collaborative Editing
*

Revision Metadata
*

Rich Semantic Metadata
*

Security metadata
*

“Semantic Web”- Ready Documents
*

Workflow Management

All these scenarios give a hint of what the metadata support in ODF 1.2 will be capable of. The key benefits of the metadata model are:

*

Reuse of existing standards like RDF/XML (W3C) and OWL (W3C)
*

Interoperability with other RDF-supporting applications (RDF is for example the basis of RSS and is being used within Adobe's XMP technology in applications like Photoshop)
*

Strong tool support (many development tools for RDF, good RDF support in/for relational databases)
*

Flexible text-metadata binding, e.g. assign different types of metadata to the same document element, i.e. one-to-many relationships

Finally, as chapter 11 “Database Front-end Document Content” of the current ODF 1.2 draft shows, ODF 1.2 will be leading the document format space by even adding database support. Thus, all in all, with version 1.2 of ODF it will be difficult to find feature areas of existing office productivity applications that are not covered yet.
The Web makes ODF irrelevant

Some people believe that the advent of Web 2.0 applications including web office tools like Google Docs and Spreadsheets will make ODF irrelevant. I believe, that at least for a long while the opposite will be true. It will take a couple of years or probably even decades until broadband Internet becomes ubiquitous. As a consequence people will use a mix of local desktop applications and web-based tools. However, in order to allow users to move back and forth between desktop and web applications, it is important that these applications agree on common open standards. Google Docs and Spreadsheets for example support ODF. Thus, users can easily upload and use documents created with OpenOffice.org or KOffice within Google's web tools and vice versa.

In addition, since the web is strongly influenced and dominated by W3C standards, ODF has a huge advantage compared to other document file formats because ODF heavily reuses W3C standards like HTML, SVG, XForms, XSL-FO, XLink, MathML, XML Signature, RDF/XML, etc. The following diagram created by my Sun colleague and OASI ODF TC co-chair Michael Brauer illustrates this nicely:

sbres_1200069465_0__.jpg

ODF is incompatible with Microsoft Office

Many people also believe that ODF is incompatible with Microsoft Office or that Microsoft Office documents cannot be represented in ODF. As many people know, OpenOffice.org has a very high level of compatibility with Microsoft Office. Some users even use OpenOffice.org to “repair” Microsoft Office files that cannot be opened in Microsoft Office any more. Microsoft Office compability has been a key goal for OpenOffice.org for a very long time due to the current market situation. However, OpenOffice.org uses ODF as the default file format and therefore all features that currently can get imported by OpenOffice.org from Microsoft Office files can be represented in ODF. As a consequence, even though Microsoft has not been participating in the ODF TC at OASIS, ODF can already represent close to all Microsoft Office features that someone typically uses for the creation of day-to-day documents.

I hope the information above has helped to dispel a few myths around ODF and helps people reading articles, blog entries and analyst reports about ODF. From my point of view, ODF provides all an office suite user needs, and I'm sure that we will read a lot more great and encouraging news about ODF in 2008.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License