Rmsantylinus Tlumaczenie 1

"Nie nazywajcie GNU 'Linuksem'" mówi Richard Stallman, założyciel Free Software Foundation. W tym wywiadzie pyta się także czytelników, czy będą walczyć za wolność, czy są na to zbyt leniwi.
Zapoczątkowałeś Projekt GNU we wrześniu 1983 roku, w celu stworzenia wolnego systemu Uniksopodobnego i jesteś od tego czasu organizatorem i <the project's lead architect>. Why did you start it in the first place? Czy wtedy było już jasne, że oprogramowanie będzie własnościowe?

Stallman: W 1983 roku wszystkie systemy operacyjne były własnościowym, niewolnym oprogramowaniem. Było niemożliwe kupić komputer i swobodnie go używać. Własnościowe oprogramowanie pozostawia użytkowników <divided> i bezradnych zniechęcając ich do dzielenia się i odmawiając kodu źródłowego do modyfikacji. Jedyną drogą aby swobodnie używać komputera był rozwój innego systemu operacyjnego opartego na wolnym oprogramowaniu. Plan ogłosiłem we wrześniu 1983, a rozwój systemu GNU zapoczątkowałem w styczniu 1984.

3 lutego 1976 roku Bill Gates napisał popularny "list otwarty do hobbystów?" gdzie twierdził, że oprogramowanie powinno być płatne tak samo jak sprzęt. Czy czytałeś wtedy ten manifest? Jaki wywarł na tobie wrażenie?

Stallman: W tamtym czasie nie słyszałem nic o tym. Nie byłem hobbistą, byłem <system developer> zatrudnionym w MIT Artificial Intelligence Lab. Trochę interesowałem się szesnastobitowymi mikrokomputerami, gdyż laboratoryjny PDP-10 z pamięcią 2,5 MB był bardziej zabawny. Pascal is both weak and inelegant compared with Lisp, our high-level language, and for things that had to be fast, assembler language was more flexible.

I don't know how I would have reacted at that time if I had seen that memo. My experience at the AI lab had taught me to appreciate the spirit of sharing and free software, but I had not yet come to the conclusion that non-free (proprietary) software was an injustice. In 1976 I did not use any non-free software. It was only in 1977, when Emacs was ported to the non-free Twenex time-sharing system that I started to experience the nastiness of proprietary software. After that, I needed time to recognize this as an ethical and political issue.

Co sądzisz o własności intelektualnej?

Stallman: I am careful not to use that confusing term in my thoughts, because it does not refer to a coherent thing, although it misleadingly appears to. The term lumps together laws that raise totally different issues, as if they were one subject.

Prawo autorskie istnieje i mam o nim swoje zdanie. Istnieją także patenty, jednak to prawo jest całkowicie różne od praw autorskich. Moje zdanie o prawie patentowym jest także całkowicie różne od opinii o prawie autorskim. Istnieje także prawo znaków handlowych i nie ma ono nic wspólnego z prawami autorskimi czy patentowymi. If you want to think clearly about any of these laws, the first step is firmly insisting on treating them as three different subjects.

Jeśli mówisz o "własności intelektualnej", generalizujesz 3 różne prawa, które są całkowicie różne. Whatever you say will be a foolish over-generalization, because that term only leads to such. Postanowiłem uniknąć pułapki nigdy nie używając tego określenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License