Pytania do Witolda Drożdża w sprawie informatyzacji

Na tej stronie zbieramy pytania do Witolda Drożdża, nowego podsekretarza w MSWiA, który ma być odpowiedzialny za informatyzację kraju pod rządami nowej koalicji. Każdy może dodać swoje pytanie. Zostaną zostały przesłane mailem panu Witoldowi Drożdżowi 16 grudnia 2007. Czekamy na odpowiedź. Ostateczna wersja pytań i odpowiedzi zostanie opublikowana na wortalu jakilinux.org.

Przetargi, informatyzacja ogólnie

  • Jakie ma Pan pomysły na rozwiązanie problemu nieprawidłowego formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podczas przetargów publicznych na dostarczenie oprogramowania, w których często, bo w ponad 80% przypadków! ( źródło: http://ubikbc.pl/files/ao/UBIKBC_200708_Raport_o_przetargach_ICT_w_sektorze_publicznym.pdf ), niezgodnie z ustawą PZP wymienia się konkretny produkt zamiast opisania wymaganej funkcjonalności, przez co preferowane są konkretne firmy i rozwiązania technologiczne?
  • Jakie kryteria są Pana zdaniem najważniejsze podczas wyboru oprogramowania dla administracji?
  • W jaki sposób będzie Pan chciał zapewnić, że decyzje dotyczące wdrażania systemów informatycznych przez administrację państwową będą opierać się na naczelnej zasadzie neutralności technologicznej państwa?

Otwarte standardy

Wolne oprogramowanie

  • W kwietniu tego roku na stronie http://akcja.jakilinux.org opublikowaliśmy petycję wysłaną do ówczesnego wicepremiera Ludwika Dorna, odpowiedzialnego za informatyzację. Pod petycją podpisało się ponad 10 tysięcy osób (zweryfikowane adresy e-mail). Domagamy się w niej m.in. przeprowadzenia *niezależnych ekspertyz* w sprawie opłacalności wdrażania wolnego oprogramowania w administracji publicznej. Poprzedni rząd zaniechał ekspertyz, a na petycję odpowiedział popisując się nieznajomością tematu i brakiem chęci działania. Czy Pan zleci przeprowadzenie proponowanych ekspertyz?
  • Czy uważa Pan, że wolne i otwarte oprogramowanie powinno być preferowane przez administrację publiczną w przetargach (chodzi o gotowe produkty jak systemy operacyjne, pakiety biurowe, etc), w przypadku gdy funkcjonalnie jest równoważne z oprogramowaniem własnościowym lub też gdy wymagana przez komórkę administracji funkcjonalność realizowana jest w podobny sposób?
  • Czy zgadza się Pan, że wszystkie systemy informatyczne tworzone od podstaw dla administracji publicznej (jak KSI czy e-PUAP) powinny być dostarczane wraz w pełnym kodem źródłowym oraz powinny być publikowane na liberalnej licencji (np. Apache, GPL czy BSD), co m.in. umożliwiłoby urzędom modyfikację i konserwację oprogramowania (np poprzez zlecenie poprawek i nowych funkcji innej firmie)?
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License