OOXML vs ODF

Jest idea żeby przetłumaczyć dokument: OOXML vs ODF (uwaga, PDF) na polski i opublikować na nowo powstającej stronie OOXML — "get the facts" :P

Jeśli ktoś ma ochotę się tym zająć, można spokojnie zacząć wspólne tłumaczenie tutaj.

Techniczne różnice między ODF i OOXML

Ten dokument jest tłumaczeniem tekstu "Technical Distinctions of ODF and OOXML" autorstwa Edward Macnaghten.

Wstęp

Przez wiele lat różni producenci oprogramowania tworzyli programy biurowe (Office). Jednak użytkownicy jednych programów mieli problemy z prawidłową obróbką dokumentów stworzonych w innych programach. Specyfikacje formatu pliku były ściśle strzeżonymi tajemnicami, a programiści chcący zapewnić współpracę między tymi programami musieli poświęcić wiele wysiłków, aby odszyfrować skomplikowane "pliki zrzutowe".

Oczywiście potrzebny był standard i pojawił się ODF. Wkróŧce potem Microsoft zasugerował, że jego własny OOXML będzie się do tego lepiej nadawał.

Ważną cechą każdego standardu jest przydatność i łatwość jego wdrażania. Standard, który nie może być zaimplementowany przez wszystkie zainteresowane strony w zakresie swojego zastosowania, jest praktycznie bezużyteczny i służy raczej utrudnianiu interoperacyjności niż jej promowaniu.

Dlatego filozofia techniczna projektowanego standardu jest istotna.

Ten dokument opisuje formaty ODF i OOXML. Zawiera on szczegółową analizę jak te pliki są zbudowane oraz wyjaśnienia technicznych lub innych powodów takiego stanu rzeczy. Omawiane są tu tylko kwestie techniczne; problemy związane z własnością intelektualną oraz kwestiami prawnymi są opisane gdzie indziej.

Pochodzenie ODF

Historia

ODF to format który powstał jako neutralny standard, ale nie wziął się znikąd, tylko powstał w procesie ewolucji (1)…
● W 1999 StarDivision zaczęło pracę nad formatem wymiany opartym o XML dla swojego StarOffice
● W sierpniu tego samego roku StarDivision zostało zakupione przez Sun Microsystems
● W październiku 2000 Sun Microsystems uwolniło duże ilości kodu dla społecznościowego projektu OpenOffice.org na otwartej licencji. W tym samym czasie powstał projekt społeczności XML, którego celem było stworzenie specyfikacji XML dla formatu wymiany
● W maju 2002 zostały wydane OpenOffice.org 1.0 i StarOffice 6, oba używały tego formatu XML (SXW)
● Także w 2002 rozpoczęła się współpraca z innymi pakietami biurowymi, zwłaszcza z projektem KOffice, aby dopracować wymienialność formatu
● W grudniu 2002 organizacja OASIS zwołała konferencję, na której ogłoszono powstanie tego, co obecnie stało się standardem ODF
● Następnie, od 2002 do 2004, format został przeprojektowany na bazie aktualnych doświadczeń oraz badań nad cechami potrzebnymi w formacie pakietów biurowych
● W grudniu 2004 drugi szkic XML-owego formatu został przyjęty przez OASIS do przeglądu
● W lutym 2005 trzeci szkic został publicznie udostępniony w celu zgłaszania komentarzy - 6 lat od rozpoczęcia projektu i 5 lat od rozpoczęcia publicznych konsultacji
● W maju 2005 format ODF został przyjęty jako standard OASIS (2)
● Wkrótce potem wiele pakietów biurowych zaadaptowało standard jako sposób przechowywania dokumentów (3)
● We wrześniu 2005 ODF został zgłoszony do akceptacji jako standard ISO
● W maju 2006 ODF uzyskało certyfikat ISO (ISO/IED 26300)
● W lutym 2007 OpenDocument 1.1 został zaakceptowany przez OASIS (4). Zajęto się w nim zwłaszcza problemami dostępności.
● ODF nadal uzyskuje coraz większą popularność i wsparcie (5)

Filozofia

Filozofia tego formatu polega na zaprojektowaniu mechanizmu w sposób neutralny wobec producentów od podstaw, używając standardów gdzie to tylko możliwe. Chociaż oznacza to, że producenci oprogramowania być może będą zmuszeni dostosowywać swoje pakiety bardziej niż gdyby podążali swoimi dotychczasowymi ścieżkami, to uczestnicy procesu ocenili zyski z wymienialności jako wystarczająco ważne, aby to zaakceptować (6).

Znalazło to odzwierciedlenie w specyfikacji w wielu miejscach, ale szczególnie w użyciu standardów:
● XSL:FO – formatowanie
● SVG – skalowalna grafika wektorowa
● MathML – wzory matematyczne
● XLink – wewnętrzne linki
● SMIL – język integracji multimediów
● Xforms – definicje formularzy

Pochodzenie OOXML

Historia

Filozofia

TODO: kolejne rozdziały

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License