NoSkype

Widziałbym ten artykuł tak:

 • Najpierw twórcze tłumaczenie: https://wiki.ubuntu.com/SkypeEthics (nie musi odnosić się do Ubuntu ogólnie, po prostu zwięzłe napisanie o tym dlaczego skype jest kiepski i nie warto go używać).
 • A potem krótki opis trzech programów: Ekiga i OpenWengo

Pyt: Czy tłumaczenie musi koniecznie być dosłowne? Jeżeli nie chętnie się tego podejmę.
Odp: Nie, nie musi być dosłowne, chodzi o pokazanie dlaczego lepiej używać klientów SIP niż Skype

Dlaczego Skype nie jest częścią Ubuntu?

Skype nie jest częścią Ubuntu, ponieważ nie spełnia wymagań Statutu Ubuntu. Ten stan rzeczy spowodowany jest niedostępnością kodu źródłowego, czego konsekwencją jest niemożność zrozumienia protokołu komunikacyjnego Skype, co z kolei powstrzymuje konkurencję i powoduje podział rynku VoIP utrudniając użytkownikom komunikację.

Wcześniejsze wersje Skype (< 1.2) mogą mieć problemy z obsługą prostych kart dźwiękowych, gdyż karty te nie wykorzystują sprzętowego miksera tylko Open Sound System (OSS).

Programowe telefony VoIP dołączone do Ubuntu

Oprogramowanie VoIP, które jest 'Free Libre Open', wykorzystuje otwarte protokoły i znajduje się w repozytoriach Ubuntu:

Etyka Skype

Wolne Oprogramowanie

Ubuntu wspiera Wolne Oprogramowanie, które każdy może używać, modyfikować i ulepszać. Zarówno oprogramowanie Skype i jak i sam protokół komunikacyjny są w całości utajnione.
Użytkownicy rezygnują ze Skype z następujących powodów:

 • Mogą być zmuszeni do używania Skype ze względu na brak jakiejkolwiek alternatywy.
 • Mogą mieć problemy z przeniesieniem listy swoich kontaktów ze Skype do wolnej alternatywy.
 • Skype może w każdej chwili zażądać opłat za swoje usługi.
 • Skype rozważa ograniczenie możliwości oprogramowania Skype dla użytkowników platform innych niż intel. Szczegóły: tu.

Wolność Słowa

Użytkownicy mogą omijać Skype ze względu na fakt, że firma ta zaangażowana jest w cenzurę w Chinach. Użytkownicy w niektórych krajach obawiają się cenzury i ujawnienia treści ich rozmów osobom trzecim, instytucjom i rządom.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższych linkach:

Otwarte protokoły VoIP, takie jak np. SIP, oferują poufność oraz szyfrowanie rozmów, czego Skype nie oferuje. Dostawcy usług Skype mogą być upoważnieni do zakładania podsłuchów.


Ekiga

(Tekst jest tłumaczeniem z https://help.ubuntu.com/community/Ekiga)

Ekiga jest domyślnym programem telefonii internetowej (VoIP) dla Ubuntu. Pozwala na wykonywanie internetowych połączeń audio i video z innymi osobami, których sprzęt i oprogramowanie spełnia wymogi standardów SIP i H.323. Ekiga sprawdza się również jako prosty komunikator tekstowy.

Ekiga posiada duże wsparcie dla multimediów i jest kompatybilna z Windows Messenger oraz większością programów VoIP. Nie można jednak przy jej pomocy komunikować się z użytkownikami Skype, ponieważ program ten opiera się na zastrzeżonej technologii. Jeśli twój dostawca usług telekomunikacyjnych stosuje standard SIP, możesz też wykorzystywać Ekigę do łączenia się ze zwykłymi telefonami.

873142c9f4fbb0a1.png

Współpraca z innymi aplikacjami

Ekiga pracuje pod Linuksem i Windowsem. Użytkownicy Mac OS mogą skorzystać z darmowego xmeeting.

Ekiga jest kompatybilna z Netmeeting (H.323, windows), Windows Messenger (SIP, Windows, jak skonfigurować Windows Messenger dla ekiga.net), Gizmo (SIP, wieloplatformowy) oraz innymi programami wymienionymi na liście w dokumentacji Ekigi.

Googletalk pracuje nad wdrożeniem standardu SIP, który w przyszłości umożliwi komunikowanie się z użytkownikami Ekigi.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu Ekigi 10 etapowy Druid konfiguracji pomoże ci poprawnie dokonać odpowiednich ustawień Ekigi. Zalecane jest abyś przeszedł wszystkie etapy konfiguracji.

Pomoc dotycząca druida konfiguracji (krok po kroku)

Jak mam uzyskać darmowy adres SIP? (krok 3/10)
W 3 kroku konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Otrzymasz je po zarejestrowaniu się na stronie ekiga.net. Tam otrzymasz darmowy adres SIP. Powinieneś rozważnie dobrać nazwę użytkownika, ponieważ będziesz ją wysyłał do swoich kontaktów. Adres SIP jest sposobem aby stać się osiągalnym dla użytkowników Ekigi i aby móc kontaktować się z nimi. Można porównać go z adresem e-mail.

W swoim haśle powinieneś unikać znaków specjalnych. Litery i cyfry powinny w zupełności wystarczyć.

664fa1f383008008med.png

Jeśli nie masz jeszcze konta, po prostu kliknij na link w oknie dialogowym. Po zarejestrowaniu się wypełnij odpowiednie pola.

Twój adres będzie miał następującą postać: sip:ten.agike|akinwoktyzUawzaN#ten.agike|akinwoktyzUawzaN

Po wpisaniu wymaganych informacji powinieneś nacisnąć 'Do przodu'.

Jak mam wykonać połączenie?

Kiedy zakończysz już konfigurację przy pomocy druida i masz już konto na ekiga.net możesz wykonać próbne połączenie na adres sip:ten.agike|005#ten.agike|005. Dzięki temu sprawdzisz, czy możesz korzystać z usługi (sieci SIP). Jeśli ustawienia dźwięku są poprawne będziesz mógł się słyszeć (z opóźnieniem) i jeśli posiadasz działającą kamerę internetową będziesz mógł się zobaczyć.

Jeśli znasz adres SIP osoby, do której chciałbyś zadzwonić możesz wpisać go do w polu SIP: na górze okna programu i wcisnąć przycisk Połącz, np. wpisujemy sip:ten.agike|oof#ten.agike|oof, wciśnięcie przycisku połączenia wywoła połączenie z użytkownikiem o tym adresie.

Czy mogę używać kilku adresów SIP?

Tak. Najpierw musisz zarejestrować się u dostawcy usługi (np. ekiga.net). Później dodaj swój nowy adres SIP. Wystarczy wybrać z menu Edycja - Konta - Dodaj.

c0384f07c9bee344.png

Nazwa konta: wpisz nazwę dla okna Edycja - Konta
Rejestrator: ekiga.net (lub inny dostawca usługi)
Użytkownik: twoja nazwa użytkownika
Hasło: twoje hasło

Usługi Ekiga.net (darmowe połączenia między komputerami)

Ekiga.net jest niekomercyjnym serwisem (brak reklam) prowadzonym
przez zespół Ekiga i opartym na Wolnym Oprogramowaniu (SER i Asterisk).

Testowanie

Kiedy już zarejestrowałeś się na http://ekiga.net, możesz przetestować
ustawienia Ekigi i jakość połączenia korzystając a usługi echo pod
adresem sip:ten.agike|005#ten.agike|005

Usługa ta działa jedynie z kodekami audio PCMU lub iLBC i kodekami video
H.251.

Serwer konferencji audio

Jeśli korzystasz z ekiga.net jako dostarczyciela usługi VoIP możesz
uzyskać dostęp do serwera konferencyjnego używając do tego następujących
aliasów:

 • sip:ten.agike|105#ten.agike|105 aby dołączyć do publicznego pokoju konferencyjnego
 • sip:ten.agike|XXXX105#ten.agike|XXXX105 gdzie XXXX jest numerem pokoju, z którym

chcesz się połączyć.

[Na przykład, grupa przyjaciół może spotkać się w pokoju nr 1122
wybierając sip:ten.agike|2211105#ten.agike|2211105]

Kiedy będziesz chciał skorzystać z 501xxxx, zostaniesz poproszony o
"numer PIN". Dzięki niemu możesz regulować dostęp do pokoju
konferencyjnego. Wybranie # sprawi, że konferencja będzie publiczna.

Jak wykonać połączenie do innego dostawcy SIP (peering)

Peering oznacza pewnego rodzaju umowę zawartą pomiędzy dostawcami usług
VoIP, która umożliwia użytkownikom na łączenie się niezależnie od
dostawcy. Takie połączenia wykonuje się zazwyczaj wykorzystując
specjalny numer prefiks dodawany przed numerem osoby, z którą się łączymy
(korzystającej z innego dostawcy VoIP).

W Ekidze możesz używać SipBroker prefixes.

A oto kilka przykładowych prefiksów

Prefix Rejestrator / Opis
*282 sip.broadvoice.com / Broadvoice, nie działa (2007 lipiec)
*747 proxy01.sipphone.com / Gizmo/SIPPhone
*393 fwd.pulver.com / Freeworlddialup
*534 sip1.voipbuster.com / Voipbuster
*551 sip.internetcalls.com / internetcalls
*248 voip.wengo.fr / Wengo

Możesz również używać specjalnego prefiksu *013 aby wykonać połączenie
korzystając z Enum. Ponieważ w sprawie prefiksów nie ma jeszcze żadnego
standardu, Enum stara się jakoś zaradzić tej sytuacji.

Niektóre z numerów, z którymi możesz się łączyć korzystając z Ekiga.net:

Numer Opis
*ten.agike|xxxxxxx0081058#ten.agike|xxxxxxx0081058 US toll free numbers (1-800) ideasip.com, search US Toll Free numbers
*ten.agike|114813#ten.agike|114813 Tell me ixcall.net (Speech recognition)
*ten.agike|333842#ten.agike|333842 Wengo echo test (France)
*ten.agike|316393#ten.agike|316393 Freeworlddialup echo test
*ten.agike|999738147505377#ten.agike|999738147505377 Prato City Hall echo test (Italy)
*ten.agike|36625557471747#ten.agike|36625557471747 Freeconferencecall.com
*ten.agike|1031011747#ten.agike|1031011747 Gizmo Echo test
*ten.agike|00000002221747#ten.agike|00000002221747 Party Line Sipphone.com
*ten.agike|006010#ten.agike|006010 Voxalot.com (US) Echo test

Jak wyszukiwać kontakty na stronach Ekiga White

Osoby zarejestrowane na Ekiga.net mogą być odnalezione przy pomocy White
Pages.

 • Otwórz Książkę adresową (Narzędzia - Książka adresowa), lub

kliknij ikonę książki adresowej

 • Wybierz "Ekiga White Pages"

Graficzny link Ekiga.net na twoją stronę internetową

Bardzo łatwo możesz umieścić na swojej stronie internetowej graficzny
link, na którym będzie widoczny twój status w Ekidze. Jeśli jesteś
dostępny, osoba odwiedzająca twoją stronę może połączyć się z tobą
klikając na obrazek.

Oto co będzie widoczne na twojej stronie:

Ekiga?action=AttachFile&do=get&target=button-call-me.png
Ekiga?action=AttachFile&do=get&target=button-offline.png

Aby skorzystać z takiej możliwości dodaj poniższą linijkę do kodu twojej
strony:
<script src=”http://www.ekiga.net/status/presence.php?user=YOUR_ID_ON_EKIGA.NET”></script>

gdzie YOUR_ID_ON_EKIGA.NET zastąp swoją nazwą użytkownika.

Rejestracja komercyjnego dostawcy VoIP (telefony stacjonarne i

komórkowe)
Możesz zarejestrować się u komercyjnego dostawcy VoIP aby wykonywać
połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi. Ekiga umożliwia
korzystanie z kilku dostawców VoIP jednocześnie.

Domyślny dostawca

Nie istnieje obowiązek wybierania domyślnego dostawcy.

Domyślnym dostawcą jest Diamondcard Worldwide Communication Service,
który oferuje następujące warunki

1. Aby założyć konto, wybierz Narzędzia - Konto komputer-telefon.
Koniecznie musisz wcześniej wykupić konto, w przeciwnym wypadku okno
konfiguracji nie zadziała.
2. Poczekaj na maila, w którym znajdziesz swój login i PIN.
3. Wypełnij odpowiednie pola w oknie dialogowym Konto komputer-telefon,
wpisując w nie login i PIN, który otrzymałeś.

Możesz teraz wykonywać bardzo tanie połączenia komputer-telefon.

Aby wybrać numer dodaj "00" poprzedzone numerem kierunkowym kraju do
numeru, z którym chcesz się połączyć.

Na przykład, sip:003210111111 aby zadzwonić pod 10111111 w Belgii.

Wsparcie dla Broadvoice

Aby umożliwić Ekidze pracę z Broadvoice wykorzystaj poniższe ustawienia.
Sprawdź, które proxy jest najbliższe:

 • # proxy.lax.broadvoice.com
 • # proxy.dca.broadvoice.com
 • # proxy.mia.broadvoice.com
 • # proxy.atl.broadvoice.com
 • # proxy.chi.broadvoice.com
 • # proxy.bos.broadvoice.com
 • # proxy.nyc.broadvoice.com

W ustawieniach Ekigi:

 • Ustawienia SIP - Zewnętrzny pośrednik sieciowy:

proxy.bradvoice.com

 • Kodeki - Kodeki wideo: odznacz pole Uruchom usługę wideo

Informacje dotyczące konta:

 • Rejestrator: sip.broadvoice.com
 • Użytkownik: <10-cio cyfrowy numer telefonu broadvoice>
 • Hasło: <otrzymane na prośbę od broadvoice support>
 • Login: <10-cio cyfrowy numer telefonu broadvoice>
 • Realm/Domain: sip.broadvoice.com lub Broadworks

W przypadku problemów uruchom Ekigę poleceniem 'ekiga -d 4'

Jaku ustawić konto Gizmo

Gizmo oferuje następujące warunki.

Aby założyć konto wejdź na tę stronę i otwórz Sipphone account. Później,
kiedy będziesz miał już swój numer konta i hasło wejdź na tę stronę,
zostaniesz tam poproszony o wybranie loginu dla Gizmo.

Teraz wybierz z menu Ekigi Edycja - Konta - Dodaj

Nazwa konta: dowolna
Rejestrator: proxy01.sipphone.com
Użytkownik: twój numer Gizmo (1747xxxxxxx)
Hasło: twoje hasło

Możesz teraz przetestować konto: sip:moc.enohppis.10yxorp|3163931#moc.enohppis.10yxorp|3163931

Jak ustawić konto Wengo

Wengo oferuje następujące stawki.

Kiedy już zarejestrujesz się na https://secure.wengo.com/register/wengophone/index.php?yawl[S]=wengo.public.homePage&yawl[K]=wengo.subs_152.persistOffer&lang=eng
odwiedź

https://ws.wengo.fr/softphone-sso/sso.php?login=YOUR-EMAIL&password=YOUR-PASSWORD

gdzie YOUR-EMAIL i YOUR-PASSWORD są e-mailem i hasłem, których użyłeś
przy rejestracji konta. Otrzymasz wtedy swoją rzeczywistą nazwę
użytkownika i hasło:


<userid>Username</userid>

<password>Password</password>

Teraz wybierz z menu Edycja - Konta - Dodaj

Nazwa konta: dowolne
Rejestrator: voip.wengo.fr
Użytkownik: login z ws.wengo.fr (link powyżej)
Hasło: hasło z ws.wengo.fr (link powyżej)

Możesz już przetestować swoje konto: sip:rf.ognew.piov|333#rf.ognew.piov|333

Konfiguracja

Ta część tekstu poświęcona jest konfiguracji Ekigi

Sieć

Ekiga może korzystać z serwera STUN. W większości przypadków powinny
wystarczyć domyślne ustawienia.

Dla zaawansowanych użytkowników (lub skomplikowanych ustawień) może
przydać się lista portów wykorzystywanych przez Ekigę.

Protokół Port Typ portu Opis
SIP 5000 do 5100 UDP SIP signalling, listen port: 5060
STUN 3478 do 3479 UDP Outgoing traffic to STUN servers
H323 1720 TCP Listen port
H323 5000 do 5100 UDP gatekeepers H.323
H323 30000 do 30010 TCP

implementations H.323 (Netmeeting) ||

Kilka Ekig na LAN

Jest kilka programów, które umożliwiają wielu kopiom Ekigi na
komunikowanie się ze sobą; możesz wykorzystać proxy SIP (np. Siproxd)
lub PBX (np. Asterisk). Więcej informacji na temat Ekigi i Asterisk'a
znajdziesz w dokumentacji Ekigi. Możesz także wykorzystać Avahi.

Avahi

Avahi jest główną implementacją protokołu ZeroConf pod Ubuntu (na Mac OS
X znaną jako Rendezvous lub Bonjour). Ta technologia umożliwia
automatyczne odkrywanie usług.

Aby skonfigurować Avahi, należy postępować według Zeroconf Howto.

Kopie Ekigi działąjące w LAN powinny pojawić się w Książce adresowej
(trzecia ikona po lewej stronie), jeśli klikniesz dwukrotnie na Bliskie
kontakty.

Dźwięk

Ta część tekstu poświęcona jest testowaniu i zmienianiu konfiguracji
dźwięku w Ekidze.

Przetestuj swój komputer

Test audio w druidzie konfiguracji powinien wykryć wszelkie problemy z
dźwiękiem.

Jeśli jednak wystąpią problemy, wypróbuj następujące polecenie, które
sprawdzi, czy twój komputer spełnia wymagania Ekigi:

$ arecord -D plughw:0,0 -c 1 -r 8000 -f S16_LE - | aplay -D plughw:0,0
-c 1 -r 8000 -f S16_LE -

Powiedz teraz coś do mikrofonu. Powinieneś (z małym opóźnieniem)
usłyszeć swój głos w słuchawkach. Jeśli tak nie jest, spróbuj najpierw w
prawidłowy sposób skonfigurować dźwięk w systemie. Upewnij się, że
mikrofon nie jest wyciszony i że dźwięk jest odpowiednio głośny.

Ekiga i inne programy związane z odtwarzaniem dźwięku

Ekiga może pracować razem z innymi aplikacjami odtwarzającymi dźwięk
(takimi jak programy muzyczne czy wideo). Następujące wskazówki powinny
pomóc to osiągnąć:

Z menu Edycja wybierz Ustawienia - Urządzenia - Urządzenia
dźwiękowe
.

 • Wybierz "ALSA" jako wtyczkę audio.
 • Wybierz "Default" jako urządzenie wejściowe.
 • Wybierz "Default" jako urządzenie wyjściowe.

Następnie z menu Edycja wybierz Ustawienia - Ogólne - Zdarzenia
dźwiękowe
. Ustaw alternatywne urządzenie wyjściowe na "Default".

Kamery internetowe

Aby używać Ekigi, posiadanie kamery internetowej nie jest konieczne.

 • Jak skonfigurować kamerę internetową

Wybór odpowiedniego sterownika kamery

Jądro Linuksa ma dwie drogi, którymi może komunikować się z urządzeniami
wideo: starą v4l i nową v4l2. Najlepiej używać v4l2, ale niektóre
urządzenia działają tylko z v4l.

Z menu Edycja wybierz Ustawienia - Urządzenia - Urządzenia
wideo
.

 • Spróbuj "v4l2" lub "v4l" jako wtyczki wideo.

Wybór odpowiedniego urządzenia wideo

Jeśli posiadasz kilka urządzeń wideo (np. kartę telewizyjną i kamerę
internetową) będziesz musiał wskazać Ekidze, którego z nich ma używać:

Z menu Edycja wybierz Ustawienia - Urządzenia - Urządzenia
wideo
. Zmieniaj numer kanału do momentu uzyskania właściwego.

Przetestuj swoją kamerę

Aby przetestować kamerę internetową wybierz czwartą z sześciu ikon
(szarą, okrągłą kamerę internetową) po lewej stronie głównego okna
Ekigi. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne zobaczysz obraz z kamery.
Jeśli nie, jedyne co zobaczysz, to podskakujące logo Ekigi.

Zainstaluj najnowszą wersję

Opisany tutaj proces wykorzystuje nieoficjalne repozytoria. Zostały one
stworzone przez zespół Ekiga, który nie oferuje dla nich wsparcia.
Dlatego, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy będziesz zdany
wyłącznie na siebie. Głównym powodem, dla którego powinieneś uaktualnić
Ekigę jest to, że wersja dostarczana z Ubuntu ma już ponad rok (w
najlepszym wypadku jest to 2.0.3.). Natomiast w wersji 2.0.9. znajduje
się wiele poprawek.

Dodaj repozytorium do twojej wersji Ubuntu:

Ubuntu 7.04 Feisty i386 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/feisty_x86/ ./

Ubuntu 7.04 Feisty AMD64 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/feisty_amd64/ ./

Ubuntu 6.10 Edgy i386 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/edgy_x86/ ./

Ubuntu 6.10 Edgy AMD64 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/edgy_amd64/ ./

Ubuntu 6.06 Dapper i386 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/dapper_x86/ ./

Ubuntu 6.06 Dapper AMD64 :
deb http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/ubuntu/dapper_amd64/ ./

Podczas uaktualniania listy pakietów otrzymasz ostrzeżenie dotyczące
tego że pakiety Ekigi nie posiadają podpisu publicznego klucza PGP. To
nie powinno cię powstrzymać przed uaktualnieniem do wersji 2.0.9.

Zrzut ekranu (Developement snapshots)

Ekiga?action=AttachFile&do=get&target=Capture-Ekiga-SVN.png
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License