Lista spotkań IRC

Lista spotkań odbywających się na naszych kanałach IRC

Spotkanie 001 - 10 listopada 2010 21:00

Temat: Droga rozwoju JL
Logi: #jakilinux, #jakispam
Podsumowanie

Spotkanie 002 -11 listopada 2010 21:00

Temat: Podział treści na wortalu, funkcjonalność wiki

Spotkanie 003

Temat: Zasady współpracy z JL

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License