List Otwarty -- odpowiedź do MSWiA

describe linkJest już odpowiedź na list otwarty: Odpowiedź Ministerstwa na List Otwarty w sprawie Open-Source w Administracji Publicznej

Teraz ruch należy do nas. Zapraszamy do wspólnej debaty nad odpowiedzią do MSWiA w celu uzyskania konkretnych informacji na tematy poruszone w liście.


Nasza odpowiedź do MSWiA

Co należy umieścić w kolejnym liście?

  • Informację o tym, że nie jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi MSWiA i dlaczego (zarzut mieszania pojęć nieprawdziwy, brak odpowiedzi na najważniejsze tematy)
  • Krótkie wytłumaczenie różnicy między freeware a free software z linkami do Wikipedii
  • Główny wniosek: przeprowadzenie ekspertyz (dlaczego to ważne, jakie będą z tego korzyści)
  • Propozycja VaGli: spytanie o istnienie umowy MS-Ministerstwo? Nowe światło na sprawę: http://prawo.vagla.pl/node/7325
  • Jakieś pozytywne zakończenie podkreślające naszą dobrą wolę

Właściwa treść odpowiedzi (wersja w trakcie prac)

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za odpowiedź, jakiej udzielił Pan na "List Otwarty Społeczności Open Source". Doceniamy, że znalazł Pan czas by wypowiedzieć się na temat o ogromnym znaczeniu strategicznym - planów i zamierzeń rządu w procesie informatyzacji kraju. Tym niemniej w swojej odpowiedzi Ministerstwo nie ustosunkowało się do najważniejszej poruszonej przez nas sprawy, a mianowicie propozycji zlecenia przez rząd niezależnych ekspertyz dotyczących wdrażania Wolnego Oprogramowania w administracji publicznej. Dlatego chcielibyśmy poprosić o dodatkowe informacje.

Przeprowadzenie niezależnych ekspertyz [TODO]

Proponujemy, aby MSWiA zleciło przeprowadzenie niezależnych ekspertyz dotyczących wdrażania Wolnego i Otwartego Oprogramowania w administracji publicznej.

Takie ekspertyzy powinny być przeprowadzone przez środowiska akademickie lub instytucje specjalizujące się w badaniach rynku informatycznego (ale nie związane z żadnym z wielkich koncernów informatycznych). Celem ekspertyz powinno być porównanie wszystkich dostępnych platform (systemy operacyjne pakiety biurowe) na rynku pod względem opłacalności i jakości (zarówno w krótko jak i długoterminowej perspektywie), a także stosowania się do otwartych standardów (których wspieranie jest jednym z priorytetów informatyzacji) przy szczególnym odniesieniu do administracji publicznej.

Zależy nam na tym w szczególności, ponieważ jesteśmy przekonani, że pomoże to obywatelom zrozumieć dlaczego oprogramowanie firmy Microsoft jest często warunkiem w przetargach organizowanych przez państwo i dlaczego w ten sposób zamyka się możliwość równorzędnej konkurencji pomiędzy dostawcami oprogramowania.

Umowy z firmami na dostarczanie oprogramowania dla administracji

Nie jest naszym celem i nie jest to w ogóle wykonalne, aby jednorazowo zastąpić całą obecną infrastrukturę informatyczną Wolnym i Otwartym Oprogramowaniem. Zależy nam jednak, żeby takie oprogramowanie było zawsze brane pod uwagę przy przetargach, jakie organizują organizacja publiczne.

[TODO: spytać jak to się dzieje że w przetargach wymieniane są z nazwy produkty firmy Microsoft, jak to się dzieje, że w niektórych przypadkach przetargów w ogóle nie ma a oprogramowanie dostarczane jest na zasadach umowy SELECT — czy można opublikować treść takiej umowy?]

Wolne Oprogramowanie a Freeware
Na koniec krótkie sprostowanie. Definicja tego, co rozumiemy pod pojęciem Wolnego Oprogramowania znajduje się w pierwszym załączniku do naszego listu. Nie chodzi oczywiście o "freeware". To pojęcie nie pada w naszym liście ani razu, więc nie rozumiemy dlaczego przywołał je Pan w swojej odpowiedzi. Wolne Oprogramowanie, takie jak system operacyjny GNU/Linux czy pakiet biurowy OpenOffice.org jest oczywiście wspierane przez liczne firmy działające na polskim rynku i nie ma problemu z uzyskaniem gwarancji czy pomocy technicznej (oczywiście płatnej). Co więcej, to m.in. właśnie firmy zgrupowane w przywołanej przez Pana organizacji KROS świadczą tego rodzaju usługi. Argument o braku wsparcia i gwarancji jest więc naszym zdaniem zupełnie nietrafiony.
Więcej informacji na temat różnic między WO a freeware można uzyskać w Wikipedii:

Zakończenie
Prosimy o ponowne ustosunkowanie się do treści Listu Otwartego w sposób rzetelny i całościowy. Proszę pamiętać, że naszym wspólnym celem jest polepszenie systemu administracyjnego państwa. Dlatego zignorowanie listu podpisanego przez ponad 10 tysięcy obywateli wydaje się równoznaczne z ignorowaniem przez rząd zagrożenia, jakim jest nieobiektywność państwowych instytucji przy wybieraniu rozwiązań informatycznych.


TODO

  • poprawić stylistykę treści listu
  • odnieść się jakoś do tych 10000 podpisów które uzbieraliśmy (michuk: tak, to ważne żeby podkreślić, że jesteśmy poważną siłą) Status: dodane
  • spytać o umowy z Microsoftem

Wszelkie komentarze mile widziane!

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License