Freenx

Tłumaczenie tekstu: http://www.debianadmin.com/freenx-server-and-client-installation-in-debian-etch.html

FreeNX jest systemem, który pozwala ci na dostęp do twego komputera z innego urzadzenia za pomocą internetu. Możesz także użyć go, by zalogować się graficznie na swoją stronę z odleg?ej lokalizacji. Przykładem jego użycia mogłoby być posiadanie FreeNX serwera zainstalowanego na domowym serwerze, a logowanego graficznie do domowego komputera z komputera w miejscu pracy z użyciem FreeNX.

Terminologia, którą powinieneś znać.

Serwer jest to komputer, z którym chcesz się połączyć. To jest komputer, na którym FreeNX serwer będzie zainstalowany. Nazwa zestawu Ubuntu obsługujacego serwer to "freenx". Dla przykładu tu przytoczonego, domowy komputer jest serwerem.

Klient jest to komputer, z którego chcesz móc uzyskać dostęp do serwera. Nazwa zestawu Ubuntu obsługujacego klienta to "nxclient". Dla przykładu tu przytoczonego, komputer w miejscu pracy to klient.

Oprogramowanie niezbędne do instalacji

NX serwer potrzebuje ssh i paru wpisów do działania. Te zestawy normalnie nie są instalowane podczas podstawowego procesu instalacji. Użyj następujących poleceń do instalacji.

#aptitude libstdc++2.10-glibc2.2 ssh

Zainstaluj Free NX Server w Debian Etch

Najpierw potrzebujesz pobrać.deb zetaw używając następujących poleceń:

#wget http://64.34.161.181/download/2.1.0/Linux-NoXft/nxclient_2.1.0-17_i386.deb

#wget http://64.34.161.181/download/2.1.0/Linux/nxnode_2.1.0-22_i386.deb

#wget http://64.34.161.181/download/2.1.0/Linux/FE/nxserver_2.1.0-22_i386.deb

Teraz potrzebujesz zainstalować .deb zestaw w następującym porządku.Jest to bardzo ważne.

#dpkg -i nxclient_2.1.0-17_i386.deb

#dpkg -i nxnode_2.1.0-22_i386.deb

#dpkg -i nxserver_2.1.0-22_i386.deb

Jeśli powstaną jakieś błędy użyj następujących poleceń, by naprawić:

#apt-get -f install

Teraz potrzebujesz się upewnić, że ssh i nx serwery działają, jeśli nie zostały zainicjowane następującymi poleceniami.

#/etc/init.d/ssh start

#/etc/init.d/nxserver start

Instalacja Freenx klienta w windowsie

Po pierwsze potrzebujesz pobrać klienta freenx z tego miejsca.

W tym przyk?adzie używam klienta freenx dla windowsa i zainstalowałem go w moim xp windows.

Kiedy skończysz instalacje powinieneś zobaczy? skróty freenxa na pulpicie, należy wtedy podwójnie kliknć na nie i powinieneś zobaczyć następujący ekran i kliknąć tu.

Teraz powinieneś wprowadzić nazwę sesji, serwera lub ipad adres i numer portu.

Nastepnie wymagane jest wprowadzenie twojej sesji, rozdzielczo?ci ekranu i klikniecie.

Teraz potrzebujesz wprowadzić użytkownika, hasło z ktorym chcesz się połączyć i kliknąć na login.

Połączenie stabilizujące ekran.

Ono zakończy połączenie z twoim serwerem.

Instalacja Freenx klienta w Debianie.

Po pierwsze musisz pobrać the client.deb zestaw używając następującej komendy

#wget http://64.34.161.181/download/2.1.0/Linux-NoXft/nxclient_2.1.0-17_i386.deb

Zainstaluj .deb zestaw uzywając następujacego polecenia

#dpkg -i nxclient_2.1.0-17_i386.deb

Jeśli napotkasz jakieś błędy użyj następujących poleceń by je naprawić.

#apt-get -f install

Teraz musisz przejść do Applications–>Internet–>NX Client for Linux –> NX Client dla Linuxa. Kiedy się otworzy możesz postepować zgodnie z powyższą procedurą, by połączyć się z opcjami konfiguracji.

Zmiana SSH numeru portu

Zmieniający SSH port użytkownik numeru używa portu 22 dla połączeń z SSH. W niektórym sprzęcie lub sieci port 22 może być zablokowany. Na przykład, niektórzy administratorzy internetu blokują port 22.

Dla ustawień domyślnych nxser

By zmusić SSH serwer, aby był dostrojony do portu 8888 możesz zrobić co nastepuje:

Edytowa? plik /etc/ssh/sshd_config

#vi /etc/ssh/sshd_config

Znaleźć port 22 i zmienić go na port 8888

Następnie potrzebujesz restartować SSHD. Spróbuj #/etc/init.d/ssh restart

otwórz plik /etc/nxserver/node.conf

#vi /etc/nxserver/node.conf

Znajdź #SSHD_PORT=22 i zmień na # numer portu, gdzie mielscowe "sshd" jest dostrojony.

SSHD_PORT=8888

To jest, zmienić numer portu na ten, do którego sshd jest nastrojony i daj polecenie (uncomment the line)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License