Wine

Tłumaczenie
Opis po angielsku

<title>Wine</title>
 <description>Installs Wine</description>
 <info>
<![CDATA[
<b>Wine</b> is an Open Source implementation of the Windows API on top of X, OpenGL, and Unix.
Think of Wine as a compatibility layer for running Windows programs. 
Wine does not require Microsoft Windows, as it is a completely free alternative implementation 
of the Windows API consisting of 100% non-Microsoft code. However Wine can optionally use native 
Windows DLLs if they are available. Wine provides both a development toolkit for porting 
Windows source code to Unix as well as a program loader, allowing many unmodified Windows programs 
to run on x86-based Unixes, including Linux, FreeBSD, Mac OS X, and Solaris.<br></br><br></br>

Wine does not have a menu entry (since it is a commnad line application. 
However, you can double click any windows executable and make it run in wine. 
Wine creates menu entries for all installed windows applications in Applications--> Wine ]]>

Opis po polsku
<title>Wine</title>
 <description>Installs Wine</description>
 <info>
<![CDATA[
<b>Wine</b> to otwarta implementacja Windows API działająca przy wykorzystaniu X i OpenGL na platformie Unix.
Innymi słowy, Wine można określić jako warstwę kompatybilności do uruchamiania programów dla systemu Windows. 
Wine nie wymaga Microsoft Windows, jest darmową, alternatywną implementacją 
Windows API nie zawierającą kodu firmy Microsoft. Wine może jednak używać bibliotek DLL 
Windows gdy jest to możliwe. Wine dostarcza zarówno narzędzi dla programistów do przenoszenia 
kodu źródłowego programów dla Windows na Uniksa jak również pozwala uruchamiać wiele programów (bez ingerencji w kod źródłowy)
na odmianach systemu Unix działających na platformie x86, takich jak Linux, FreeBSD, Mac OS X czy Solaris.<br></br><br></br>

Wine działa w konsoli i nie posiada pozycji w menu. 
Dwukrotne kliknięcie na plik .exe uruchomi program przy wykorzystaniu wine. 
Wine tworzy pozycje w menu dla zainstalowanych programów windows w menu Aplikacje--> Wine ]]>

Skrypt instalujący
function winesetup {
    # Installs Wine
    sleep 1
    dpkg_check
    if ! cat /etc/apt/sources.list | egrep "deb http://wine.lowvoice.nl/apt feisty main"
    then
      AX_addrepo "deb http://wine.lowvoice.nl/apt feisty main"
    fi
    if ! sudo apt-get --assume-yes install wine binfmt-support
    then
      AX_fatal "An apt-based error occurred and installation was unsuccessful";
    else 
      AX_alert "Edumatix will now run 'winecfg' to configure wine. After configuring it, please hit OK to close the winecfg window. ";
      LOCALSU=su
      # look for kdeinit, but ignore the grep instance which might have already started
      # (alternate conditional: if test x$KDESU_USER = x$AXUSER)
      if ps aux | grep kdeinit | sed -e '/grep/d' | grep kdeinit 2>1 >/dev/null; 
      then 
        LOCALSU="kdesu -u"; 
      fi
    $LOCALSU $AXUSER -c "sh /usr/bin/winecfg"
    fi
}

Skrypt usuwający
function wineremove {
    sleep 1
    dpkg_check
    if ! sudo apt-get --assume-yes remove wine
    then
    AX_info "An apt-based error occurred and uninstallation was unsuccessful";
    fi
}
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License