Adobe Reader

Tłumaczenie
Opis programu po angielsku

 <title>Adobe Reader 7.0</title>
 <description>Adobe Reader and plugin for Firefox 2.0</description>
 <info>
  <![CDATA[
   <p><b>Adobe Reader</b> (formerly called Acrobat Reader) is a product of <a href="http://www.adobe.com">Adobe</a> 
   and it allows the viewing and printing of PDF files. 
   Acrobat and Reader are major components of the Adobe Engagement Platform, 
   and are widely used as a way to present information with a fixed layout 
   similar to a paper publication.</p><br></br><br></br>
   When installed, <b>Adobe Reader</b> can be found in Applications --> Office <br></br><br></br>
   It can also be run from terminal with the command <i><b>acroread</b></i> ]]>

Opis programu po polsku
by niedzwiedz
PS
Jako, że wygląda mi to na zwykły HTML to zmieniłem znaczniki na bardziej XHTMLowe.
Jeśli nie będzie działać to zmienię (tyczy się to br'a, b=strong i i=em).
 <title>Adobe Reader 7.0</title>
 <description>Adobe Reader i rozszerzenie dla Firefoksa 2.0</description>
 <info>
  <![CDATA[
   <p><strong>Adobe Reader</strong> (znany jako Acrobat Reader) jest produktem firmy <a href="http://www.adobe.com">Adobe</a> i służy do odczytywania plików PDF.
Acrobat i Reader <!-- Może by to zamienić na linki? --> to podstawowe elementy <em>Adobe Engagement Platform</em> oraz są szeroko wykorzystywane do prezentowania informacji w formacie podobnym do "papierkowego".</p><br /><br />
Po instalacji program możemy uruchomić wchodząc w KMenu -> Biuro<br />
lub wpisując w terminalu <em>acrobat</em>
<span style="color:#F00;font-size:bigger;margin-top:10px;">UWAGA! To jest program zamknięty i posiada on swój otwarty odpowiednik: KPDF (i wiele innych).<br />Wysoce zalecamy wybranie go.</span> ]]>

Skrypt instalujący
function acrobat {
    # Install the Acrobat Reader and firefox plugins
    dir_ch
    sleep 1
    dpkg_check
    if ! sudo apt-get --assume-yes install acroread mozilla-acroread acroread-escript acroread-plugins
    then
    AX_fatal "An apt-based error occurred and installation was unsuccessful";
    fi
}

Skrypt usuwający
function acrobatremove {
    sleep 1
    dpkg_check
    if ! sudo apt-get --assume-yes remove acroread mozilla-acroread acroread-escript acroread-plugins
    then
    AX_info "An apt-based error occurred and uninstallation was unsuccessful";
    fi
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License