Google Picasa

Tłumaczenie
Opis po angielsku

 <title>Google Picasa</title>
 <description>Photo editing application from Google</description>
 <info>
 <![CDATA[
 <b>Picasa</b> is a free software download from Google that helps you:<br></br><br></br>

  <li>Locate and organize all the photos on your computer.</li>
  <li>Edit and add effects to your photos with a few simple clicks.</li>
  <li>Share your photos with others through email, prints, and on the web: it’s fast, easy and free.</li><br></br><br></br>
 When installed, <b>Google Picasa</b> can be found in Applications--> Graphics<br></br><br></br>
 It can also be run from terminal with the command <i><b>picasa</b></i> ]]> 
 </info>

Opis po polsku
 <title>Google Picasa</title>
 <description>Photo editing application from Google</description>
 <info>
 <![CDATA[
<span style="color:#F00;font-size:bigger;margin-bottom:10px;">UWAGA! To jest program zamknięty i posiada on swój otwarty (i lepszy) odpowiednik: digiKam.<br />Wysoce zalecamy wybranie go</span>
<strong>Picasa</strong> to darmowy (ale zamknięty) program od Google, który pomoże Ci:
<li>Zorganizowaś wszystkie swoje cyfrowe zdjęcia</li>
<li>Edytować je oraz dodawać do nich efekty kilkoma kliknięciami</li>
<li>Dzielić się nimi za pomogą maila, strony internetowej lub poprzez drukowanie</li>
<br /><br />
Po instalacji program możemy uruchomić wchodząc w KMenu -> Grafika<br />
lub wpisując w terminalu <em>picasa</em><br />
<span style="color:#F00;font-size:bigger;margin-top:10px;">UWAGA! To jest program zamknięty i posiada on swój otwarty (i lepszy) odpowiednik: digiKam.<br />Wysoce zalecamy wybranie go</span> ]]> 
 </info>

Skrypt instalujący
function googlepicasa {
sleep 1
dpkg_check
if ! sudo apt-get --assume-yes install picasa
then
  AX_fatal "An apt-based error occurred and installation was unsuccessful";
fi
}

Skrypt usuwający
function googlepicasaremove {
sleep 1
dpkg_check
if ! sudo apt-get --assume-yes remove picasa
then
AX_info "An apt-based error occurred and uninstallation was unsuccessful";
fi
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License