Google Earth

Tłumaczenie
Opis po angielsku

<title>Google Earth</title>
 <description>Satellite Earth imagery application from Google</description>
 <info>
  <![CDATA[
  <b>Google Earth</b> combines the power of Google Search with satellite imagery, maps, 
  terrain and 3D buildings to put the world's geographic information at your fingertips.<br></br><br></br>

  <li>Fly to your house. Just type in an address, press Search, and you’ll zoom right in.</li> 
  <li>Search for schools, parks, restaurants, and hotels. Get driving directions.</li>
  <li>Tilt and rotate the view to see 3D terrain and buildings.</li>
  <li>Save and share your searches and favorites.</li><br></br><br></br>
  When installed, <b>Google Earth</b> can be found in Applications--> Internet<br></br><br></br>
  It can also be run from terminal with the command <i><b>~/google-earth//googleearth %f</b></i> ]]>

Opis po polsku
<title>Google Earth</title>
 <description>Satellite Earth imagery application from Google</description>
 <info>
  <![CDATA[
<strong>Google Earth</strong> łączy moc Wyszukiwarki Google z satelitarnymi zdjęciami, mapami, terenem oraz budynkami 3D by oddać w Twoje ręce ogólnoświatowy "atlas" geograficzny.<!-- Nie miałem bladego pojęcia jak to przetłumaczyć... --><br /><br />

<li>Poleć do swojego domu! Wystarczy, że wpiszesz adres, naciśniesz "szukaj" a zostaniesz przeniesiony dokładnie w wyszukiwane miejsce!</li>
<li>Wyszukuj szkoły, parki, restauracje, hotele i wiele innych</li>
<li>Zapisuj i dziel się swoimi wyszukiwaniami oraz ulubionymi</li><br /><br />
Po instalacji program możemy uruchomić wchodząc w KMenu -> Internet<br />
lub wpisując w terminalu <em>a~/google-earth//googleearth %f</em>> ]]>

Skrypt instalujący
 function googleearth {
    # Install Google Earth
 if test -e $AXHOME/google-earth/googleearth
 then
  if AX_question "Edumatix seems to think that Google Earth is already installed! If YOU ARE SURE you want to reinstall Google Earth then hit YES or else hit NO. If you hit NO, Edumatix will resume with the rest of the chosen options.";
  then
    dir_ch
    sudo rm -f $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin
    if su $AXUSER -c "wget --tries=2 --timeout=30 http://dl.google.com/earth/GE4/GoogleEarthLinux.bin"
    then
   sudo chown $AXUSER:$AXUSER $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin
   su $AXUSER -c "chmod 755 $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin"
   # special consideration for KDE
     LOCALSU=su
     # look for kdeinit, but ignore the grep instance which might have already started
     # (alternate conditional: if test x$KDESU_USER = x$AXUSER)
     if ps aux | grep kdeinit | sed -e '/grep/d' | grep kdeinit 2>1 >/dev/null; then LOCALSU="kdesu -u"; fi
   $LOCALSU $AXUSER -c "sh $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin"
    else
    AX_fatal "Google Earth could not be downloaded. Please try again later";
    fi
  fi
 else
   dir_ch
   if su $AXUSER -c "wget --tries=2 --timeout=30 http://dl.google.com/earth/GE4/GoogleEarthLinux.bin"
    then
   su $AXUSER -c "chmod 755 $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin"
   # special consideration for KDE
     LOCALSU=su
     # look for kdeinit, but ignore the grep instance which might have already started
     # (alternate conditional: if test x$KDESU_USER = x$AXUSER)
     if ps aux | grep kdeinit | sed -e '/grep/d' | grep kdeinit 2>1 >/dev/null; then LOCALSU="kdesu -u"; fi
   $LOCALSU $AXUSER -c "sh $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin"
    else
    AX_fatal "Google Earth could not be downloaded. Please try again later";
   fi
 fi

}

Skrypt usuwający
function googleearthremove {
 sudo rm -f $AXHOME/GoogleEarthLinux.bin
 if test -e $AXHOME/google-earth/googleearth
 then
   # special consideration for KDE
   LOCALSU=su
   # look for kdeinit, but ignore the grep instance which might have already started
   # (alternate conditional: if test x$KDESU_USER = x$AXUSER)
   if ps aux | grep kdeinit | sed -e '/grep/d' | grep kdeinit 2>1 >/dev/null; then LOCALSU="kdesu -u"; fi
   $LOCALSU $AXUSER -c "sh $AXHOME/google-earth/uninstall"
 fi

}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License