Edumatix Desktop

Tłumaczenie
Opis po angielsku

 <title>Google Desktop</title>
 <description>Desktop instant search application</description>
 <info>
  <![CDATA[
  Google Desktop is a desktop search application that gives you easy access to 
  information on your computer and from the web. 
  Desktop makes searching your own email, files, music, photos, and more as easy 
  as searching the web with Google.<br></br><br></br>
  When installed, <b>Google Desktop</b> can be found in Applications--> Google Desktop<br></br><br></br>

Opis po polsku
 <title>Google Desktop</title>
 <description>Desktop instant search application</description>
 <info>
  <![CDATA[
<span style="color:#F00;font-size:bigger;margin-bottom:10px;">UWAGA! To jest program zamknięty i posiada on swój otwarty (i lepszy) odpowiednik: beagle.<br />Wysoce zalecamy wybranie go</span>
<strong>Google Desktop</strong> to narzędzie do przeszukiwania Twoich dokumentów w łatwy i szybki sposób.<br />
Teraz wyszukiwanie plików, muzyki, zdjęć, emaili i wielu innych jest tak proste jak wyszukiwanie w google.<br /><br />
Po instalacji program możemy uruchomić wchodząc w KMenu -> Google Desktop<br />
<span style="color:#F00;font-size:bigger;margin-top:10px;">UWAGA! To jest program zamknięty i posiada on swój otwarty (i lepszy) odpowiednik: beagle.<br />Wysoce zalecamy wybranie go</span>

Skrypt instalujący
function googledesktopinstall {
sleep 1
dpkg_check
if ! sudo apt-get --assume-yes install google-desktop-linux
then
  AX_fatal "An apt-based error occurred and installation was unsuccessful";
fi
}

Skrypt usuwający
function googledesktopremove {
sleep 1;
dpkg_check
if !   sudo apt-get --assume-yes remove google-desktop-linux
then
  AX_info "An apt-based error occurred and uninstallation was unsuccessful";
fi
}

function aptanaremove {
    sudo rm -rf /opt/aptana
    sudo rm -f /usr/share/applications/aptana.desktop
    sudo rm -f /usr/bin/aptana
    }
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License