Decibel

Zespół programistów rozwijających KDE ciężko pracuje nad kolejnym, czwartym już wydaniem popularnego środowiska graficznego. KDE 4 zawierać będzie wiele nowych technologii, ogromnie zwiększających jego funkcjonalność. Jedną z nich jest DECIBEL. Chcielibyśmy zaprezentować wam, czym jest ta nowa technologia.
Pracując nad tym artykułem, społeczność promująca KDE większość informacji zdobyła od głównego developera projektu DECIBEL, Tobiasa Hungera. Tobias mieszka w Niemczech i studiuje Inżynierię Komputerową na Uniwersytecie Kaiserslautern. Przed ukończeniem studiów znalazł pracę w małym przedsiębiorstwie specjalizującym się w zarządzaniu systemami; obecnie zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla basysKom GmbH.
Artykuł ten jest pierwszą, z czterech części dotyczących DECIBEL. W części pierwszej chcielibyśmy zająć się ogólnym omówieniem tej technologii; część druga definiować będzie poszczególne terminy związane z DECIBEL, zaś część czwarta i piąta omawiać będzie korzyści z niej wynikające, dla kolejno: deweloperów i użytkowników.
Ludzie używają swoich komputerów do komunikowania się z innymi. Zazwyczaj chcą, aby ta komunikacją była możliwie najbardziej zbliżona do czasu rzeczywistego. Email, różnego rodzaju komunikatory internetowe, czy Voice over IP (VoIP), to przykładowe technologie komputerowe, których ludzie używają do komunikowania się. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Paradoksalnie, rzadne z wymienionych środków komunikacji nie współpracują zbyt dobrze między sobą.
I to jest właśnie sfera, w której pojawia się DECIBEL. DECIBEL jest usługą, nie programem. DECIBEL stawia sobie za cel stworzenie pomostu między odrębnymi technologiami komunikacyjnymi. Według Tobiasa, DECIBEL uprości integrację technologii komunikacyjnych pracujących w czasie rzeczywistym w aplikacjach. Ponieważ DECIBEL dostarcza centralnego miejsca do składowania ustawień dla technologii komunikacyjnych, możliwa stanie się komunikacja pomiędzy np. pocztą elektroniczną a komunikatorem internetowym, bez potrzeby nauki nowego języka.
Jednakże, w swym założeniu, DECIBEL nie będzie technologią powiązaną ściśle wyłącznie z komunikacją. Istnieją co najmniej dwa zastosowania, w których DECIBEL zdolny będzie połączyć technologie i aplikacje, zwykle nie związane z komunikacją. Ponieważ DECIBEL umożliwia programom generalną komunikację między sobą w bardziej przepływowy sposób, również programy nie związane z komunikacją mogą odnieść korzyść z zastosowania tej technologii. Dla przykładu, różnego rodzaju programy, których używamy do edycji danych (jak na przykład edytory tekstów, czy programy do obróbki grafiki), mogą zastosować tą technologię do lepszej, wspólnej edycji.
DECIBEL projektowany jest również w celu integracji z innymi technologiami zastosowanymi w KDE. Jedną z nich jest na przykład Phonon, będący technologią KDE związaną z integracją programów i usług multimedialnych. Możliwa jest współpraca DECIBEL z Phonon w sytuacji takiej jak na przykład kodowanie i dekodowanie strumienia danych głosu podczas rozmowy w technologii VoIP.
W drugiej części serii poświęconej DECIBEL, zdefiniujemy kilka terminów, które przyczynią się do lepszego zrozumienia tej technologii. W ostatnich dwóch częściach opiszemy potencjalne korzyści jakie wyniosą deweloperzy i użytkownicy z zastosowania DECIBEL, oraz udzielimy informacji jak przyłączyć się do tego projektu. Cele, które postawili przed sobą twórcy DECIBEL są rozległe i dalekosiężne, zaś określając swoją wizję, wykonali wspaniałe zadanie. Tym niemniej nadal są w początkowym stadium określania konkretnych celów. Jeszcze wiele pracy musi być wykonane, dlatego zespół skupiony wokół DECIBEL doceni każdą pomoc, jaką uzyska.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License